Anna Ignatowicz Glinska,

Toccata pre marimbu

verejný koncert - Koncert pedagógov
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
25. nov. 2014

MgA. Zuzana Mečárová - marimba