J. V. Novotný,

Šuhaj, mysli na mňa

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
11. nov. 2014

Aneta Juřičková - spev 4. ročník

Mgr. art. Monika Ostrochovská Máťuš - klavír