Oscar Böhme,

Koncert f mol pre trúbku a orchester

2. Adagio festivo 3. Allegro scherzando

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
08. mar. 2016

Jakub Bariš - trúbka 6. ročník

Mgr. art. Michal Dírer - klavír