Sergej Rachmaninov,

Etuda es mol op. 33 č. 6

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
08. mar. 2016

Simona Borovská - klavír 6. ročník