VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Roland Dyens,

Saudade N°3

absolventský koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
28. mar. 2017

Juraj Mäsiar - gitara 6. ročník