Sergej Rachmaninov,

Prelúdium G dur op. 32 č. 5

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
11. nov. 2014

Michaela Žišková - klavír 3. ročník