Karel Bendl,

Pěvcova prosba

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
14. mar. 2017

Anton Melek - spev 2. ročník

Mgr. art. Jana Fajerová - klavír