Náhodná skladba ďalšia iná


Johan Sebastian Bach,

Koncert f mol

1. Allegro 2. Adagio 3. Presto

verejný koncert - Symfonický orchester Konzervatória
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
11. dec. 2014

Symfonický orchester KONZA - orchester viaceré ročníky

Igor Bulla - dirigent

Kristína Skatuloková - klavír 2. ročník