VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Henri Tomasi,

Ballade pre saxofón a orchester

absolventský koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
28. mar. 2017

Jakub Kapjor - saxofón 6. ročník

Mgr. art. Michael Berki - klavír