Francois Francoeur,

Sonáta E dur

1. Adagio cantabile, 2. Allegro vivo

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
08. mar. 2016

Filip Halečka - violončelo 2. ročník

Mgr. art. Michael Berki - klavír