Heitor Villa-Lobos,

Etuda č. 11

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
11. nov. 2014

Erik Žigmund - gitara 4. ročník