James Curnow,

Concertpiece – sólo pre trúbku a klavír

verejný koncert - Koncert pedagógov
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
25. nov. 2014

Mgr. Martin Oboňa - trúbka

Mgr. Martina Turská - klavír