Václav Trojan,

Concertino pre trúbku a orchester

1. Allegro

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
11. nov. 2014

Tomáš Pohůnek - trúbka 6. ročník

Mgr. art. Monika Ostrochovská Máťuš - klavír