Henryk Wieniawski,

Capriccio č. 4 op. 18

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
11. nov. 2014

Jozef Fupšo - husle 3. ročník

Kristián Gašpar - husle 5. ročník