Joseph Kosma,

Autumn leaves

verejný koncert - Koncert pedagógov
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
25. nov. 2014

MgA. Zuzana Mečárová - bicie nástroje

Mgr. art. Michal Dírer - klavír

Mgr. art. Dušan Vrúbel - gitara

Mgr. art. Miroslav Baloga - husle