VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Albert Pek,

Sonet I.lô

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
14. mar. 2017

Anežka Bolečková - cimbal mimoriadny ročník