Roland Dyens,

Alba nera

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
11. nov. 2014

Erik Žigmund - gitara 4. ročník