Georg Friedrich Händel,

Ah, mio cor

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
11. nov. 2014

Andrej Vancel - spev 4. ročník

Mgr. art. Michal Dírer - klavír