Antonio Carlos Jobim,

A Felicidade

arr. Roland Dyens

verejný koncert - Koncert pedagógov
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
25. nov. 2014

Mgr. art. Dušan Vrúbel - gitara