Náhodná skladba ďalšia iná


Michal Vilec,

Romanca

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
15. maj. 2018

Monika Stacherová - husle 4. ročník

Mgr. art. Alena Ferková - klavír