Náhodná skladba ďalšia iná


Camille Saint-Saëns,

Koncert hmol op. 61 pre husle a orchester

Allegro non troppo, Andante quasi allegro

verejný koncert - Symfonický orchester Konzervatória
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
06. maj. 2015

Júlia Mušáková - husle 4. ročník

Igor Bulla - dirigent

Symfonický orchester KONZA - orchester viaceré ročníky