Náhodná skladba ďalšia iná


Jan Meisl,

Preambulum e Toccata

verejný koncert - Koncert pedagógov
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
25. nov. 2014

Mgr. art. Radka Weisháb - cimbal