VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Johannes Brahms,

Balady op. 10

1. Balada d mol - Andante, 2. Balada D dur - Andante, 3. Intermezzo h mol - Allegro

24. maj. 2016

Veronika Vonšáková -